หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษา วจก.สวนสุนันทา สร้างชื่อ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน “RD TikTok Contest 2023” โดยกรมสรรพากร ในนาม สนง.สรรพากรภาค 1
นักศึกษา วจก.สวนสุนันทา สร้างชื่อ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน “RD TikTok Contest 2023” โดยกรมสรรพากร ในนาม สนง.สรรพากรภาค 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-06-01 16:30:59

        เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา กรมสรรพากร จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าแข่งขัน “RD TikTok Contest 2023” REDEFINED TAX ECOSYSTEM ทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย ณ ห้อง AREE COMMON SPACE @ RD กรมสรรพากร กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากคุณสมจิตร์ ฉันท์ทอง สรรพากรภาค 1 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรการร่วมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ภาษีอากรออนไลน์ และเข้าหลักเกณฑ์ได้รับรางวัล ให้แก่ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว    

            ผลการตัดสินปรากฏว่านางสาวณัฐสุชา ศรกาญจนอัมพร (ครีม) นักศึกษาสาขาวิชาการเงินการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สร้างชื่อ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในกลุ่มเจ้าหน้าที่สรรพากร ซึ่งได้ร่วมผลิตสื่อฯ กับสำนักงานสรรพากรภาค 1 และ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1

               รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในกลุ่มนักศึกษา ซึ่งส่งผลงานในนาม สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1

พร้อมให้สัมภาษณ์กับสำนักงานสรรพากรภาค 1 ที่ได้ดำเนินการถ่ายทำเพื่อผลิตสื่อ หัวข้อ ภาษีเป็นเรื่องง่าย

             ในโอกาสนี้อาจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีมอบเกียรติบัตรและนำทีมนักศึกษาเข้ารับรางวัลดังกล่าว

         สำหรับรางวัลที่นักศึกษาได้รับดังกล่าว เกิดขึ้นจากการที่นักศึกษาได้ส่งผลงานการสร้างสรรค์ผลิตสื่อออนไลน์ช่องทาง TikTok ในกิจกรรม “คนรุ่นใหม่ใส่ใจภาษีอากร” ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1  และได้ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน “RD TikTok Contest 2023” REDEFINED TAX ECOSYSTEM ทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย   โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาในการเข้าร่วมส่งผลงาน คือ อาจารย์วรเชษฐ์ นรเอี่ยม นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง และหัวหน้าศูนย์บริการภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงานภาครัฐ) ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีนักศึกษาได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 8 คน จากการตัดสินรอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้

         คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลมา ณ โอกาสนี้

อาจารย์วรเชษฐ์ นรเอี่ยม: ภาพ/ข้อมูล

พัชร  กิ่งก้าน/สำนักงานสรรพากรภาค 1 : ถ่ายภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา