หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร วจก.ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ผู้บริหาร วจก.ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-06-02 11:25:21

        วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานในพิธี วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน หน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวถวายพระพรหน้าพระฉายาลักษณ์  และลงนามถวายพระพร  ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดี  อาจารย์  หัวหน้าสำนักงานคณบดี  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำคณะ และผู้แทนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล  และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอเกียรติยศ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

กันยากร สุจริตเนติการ:ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา