หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มาตรการรักษาความปลอดภัย วันหยุดยาวต่อเนื่อง 2566 เนื่องจากวันที่ 3-5 มิถุนายน 2566 เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่อง
มาตรการรักษาความปลอดภัย วันหยุดยาวต่อเนื่อง 2566 เนื่องจากวันที่ 3-5 มิถุนายน 2566 เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่อง

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-06-02 16:31:28

มาตรการรักษาความปลอดภัย วันหยุดยาวต่อเนื่อง 2566

เนื่องจากวันที่  3-5 มิถุนายน 2566 เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่อง

ขอความอนุเคราะห์อาจารย์และบุคลากร

ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ก่อนออกจากห้องพัก ห้องทำงาน กรุณาปิดไฟฟ้า ถอดปลั๊กไฟ ปิดแอร์ พัดลมให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันอัคคีภัย

คณะวิทยาการจัดการ ขอความร่วมมือจากทุกท่าน

ขอขอบพระคุณทุกท่าน

++++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ : กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา