หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-06-02 17:01:01

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี                                 ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖                                                            

ทรงพระเจริญ                                             

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา              

   

กันยากร สุจริตเนติการ : กราฟิก/รายงาน
งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
www.fms.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th
IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#fmsssru
#ssru
#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา