หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มรภ.สวนสุนันทา ได้รับการยกย่องเป็นผู้นำที่ดี “On Of Best” โครงการ IYSEP 2023 จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มรภ.สวนสุนันทา ได้รับการยกย่องเป็นผู้นำที่ดี “On Of Best” โครงการ IYSEP 2023 จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-06-08 15:26:19

             เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2566   ตัวแทนนักศึกษานานาชาติ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการเยาวชนนักศึกษานานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาท “The International Youth Representatives in Experiencing the Sufficiency Economy Philosophy (IYSEP 2023)” จัดโดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดย Ms. Kyle Andrea Hufanda  (Andrea) นักศึกษาชั้นปี 3 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ  ได้รับยกย่องให้เป็น One of Best คือ มีความเป็นผู้นำที่ดี มีความกระตือรือร้น อ่อนน้อม ถ่อมตน สามารถสร้างแรงกระตุ้นและแรงจูงใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมส่งผลให้เกิดความร่วมมือและทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  พร้อมทั้งกล่าวแสดงความรู้สึกในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการได้รับการยกย่องเป็นผู้นำที่ดี “On Of Best” ในครั้งนี้ว่า

         “It is a great honor for me to have the opportunity to participate with The International Youth Representatives in Experiencing the Sufficiency Economy Philosophy 2023 from the 29th of May to the 4th of June 2023 in Bangkok, Pathum Thani Province, Petchaburi Province, and Ratchaburi Province. Because of this opportunity, I am motivated to learn more about how to make decisions about my life that are consistent with my reason, my health, my knowledge, and my morals. Additionally, it means having sustainable growth, maintaining a healthy balance, and making intelligent choices. IYSEP 2023 Program and Activities Help Me Understand, Recognize, and Develop Awareness of the Sufficiency Economy Philosophy Additionally, the IYSEP 2023 Program and activities assist me in bringing the Sufficiency Economy Philosophy from a theory into an action for a higher quality of life, which works toward the goal of achieving sustainable development for myself. As a result of everything that I detailed above, I was overjoyed to be given the opportunity, and I plan to treasure what I have learned and make sure to use it in the future.”

            “ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกับผู้แทนเยาวชนนานาชาติ เพื่อได้สัมผัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการ IYSEP 2023 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ณ กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี เนื่องจากโอกาสนี้ ดิฉันมีแรงจูงใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ดีต่อสุขภาพ เพิ่มพูนความรู้ และมีศีลธรรม นอกจากนี้โปรแกรมและกิจกรรม IYSEP 2023 ช่วยให้ดิฉันเข้าใจ รับรู้ และพัฒนาจิตสำนึกของตัวเองให้ได้ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ ทำworkshop และกิจกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น ซึ่งมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังนั้นดิฉันเลยรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสนี้ และมั่นใจว่าจะรักษาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไว้และจะประยุกต์ใช้มันในอนาคตอย่างแน่นอน”   Kyle Andrea Hufanda  กล่าว


Ms. Kyle Andrea Hufanda /International Youth Representatives in Experiencing the SEP – IYSEP

/กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สวนสุนันทา:ภาพและข้อมูล

กันยากร  สุจริตเนติการ:รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา