หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศการเปิดและปิดให้บริการคณะวิทยาการจัดการ ในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง
ประกาศการเปิดและปิดให้บริการคณะวิทยาการจัดการ ในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-07-27 15:39:12

ประกาศ การเปิดและปิดให้บริการคณะวิทยาการจัดการ ในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง

+ ปิดให้บริการ วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

+เปิดให้บริการ วันที่ 29 กรกฎาคม 2566

+ปิดให้บริการ วันที่ 30 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2566

+เปิดให้บริการ วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

+++++++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ : กราฟิก/รายงาน 

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา