หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มาตรการรักษาความปลอดภัย วันหยุดยาวต่อเนื่อง 2566
มาตรการรักษาความปลอดภัย วันหยุดยาวต่อเนื่อง 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-08-09 17:00:47

มาตรการรักษาความปลอดภัย วันหยุดยาวต่อเนื่อง 2566

เนื่องจากวันที่ 12-14 สิงหาคม 2566 เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่อง

ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2566

ขอความอนุเคราะห์อาจารย์และบุคลากร ก่อนออกจากห้องพัก ห้องทำงาน กรุณาปิดไฟฟ้า ถอดปลั๊กไฟ ปิดแอร์ พัดลมให้เรียบร้อย

เพื่อป้องกันอัคคีภัย

คณะวิทยาการจัดการ ขอความร่วมมือจากทุกท่าน

ขอขอบพระคุณทุกท่าน

+++++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา