หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศวันหยุด เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
ประกาศวันหยุด เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-08-09 16:56:12

ประกาศวันหยุด เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 

คณะวิทยาการจัดการ เปิดทำการ 1 วัน 

วันที่ 13 สิงหาคม 2566

หยุดทำการ 2 วัน  

วันที่ 12 และ 14 สิงหาคม 2566

และจะกลับมาเปิดทำการปกติ

วันที่ 15 สิงหาคม 2566

+++++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา