หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-08-16 11:24:16

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง              ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖                                                              
 ทรงพระเจริญ                                                          
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ    ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    
  +++++++++++++++++++++++++++++

    

            กันยากร สุจริตเนติการ : กราฟิก/รายงาน  
งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
www.fms.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th
IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#fmsssru
#ssru
#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา