หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญน้องๆมาร่วมออก Step กับกิจกรรม Random Dance ในวันที่14-15 สิงหาคม 2566
ขอเชิญน้องๆมาร่วมออก Step กับกิจกรรม Random Dance ในวันที่14-15 สิงหาคม 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-08-16 11:20:00

      ขอเชิญน้องๆมาร่วมออก Step กับกิจกรรม Random Dance ในวันที่14-15 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณลานกิจกรรม อาคาร 56 คณะวิทยาการจัดการ

+++++++++++++++++++++++

พัชร กิ่งก้าน:ออกแบบกราฟิก

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา