หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกท่าน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกท่าน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-08-16 11:27:49

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกท่าน

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ : กราฟิก/รายงาน 

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา