หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกท่าน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกท่าน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-08-16 12:39:22


ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกท่าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ : กราฟิก/รายงาน  

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา