หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร อาจารย์ วจก. เข้าร่วมพิธีฝึกซ้อมใหญ่บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีพุทธศักราช 2566
ผู้บริหาร อาจารย์ วจก. เข้าร่วมพิธีฝึกซ้อมใหญ่บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีพุทธศักราช 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-08-16 12:46:07

          วันที่ 14 สิงหาคม 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี  เข้าร่วมพิธีฝึกซ้อมใหญ่บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีพุทธศักราช 2566  และพิธีมอบครุยวิทยฐานะและประกาศเกียรติคุณบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมี ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี  ร่วมด้วยรองอธิการบดี คณบดี คณาจารย์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี   ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ในวันนี้เป็นการฝึกซ้อมใหญ่ของสาขาวิชาการบัญชี  ซึ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในระหว่างปีการศึกษา พ.ศ. 2563 – 2564 โดยบัณฑิตที่ซ้อมใหญ่ในวันนี้ จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านมา ณ โอกาสนี้


กันยากร สุจริตเนติการ : กราฟิก/รายงาน  

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา