หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบ 1 Portfolio
ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบ 1 Portfolio

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-08-17 10:51:06

หลักสูตร DEK วจก. มีให้เลือกเรียนถึง 3 หลักสูตร 6 แขนงวิชา

- หลักสูตรการบัญชี

- หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

- หลักสูตรบริหารธุรกิจ

** แขนงวิชาการตลาด

** แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

** แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

** แขนงวิชาการเงินการธนาคาร

** แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ

** แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

  รอบ 1 Portfolio

เปิดรับสมัครวันที่ 18-31 สิงหาคม  2566

สมัครที่:  https://admission.ssru.ac.th

"มาเป็นครอบครัวเดียวกัน FMS FAMILY"

+++++++++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#Dek67

#TCAS

#TCAS2567

#เรียนที่ไหนดี

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#รอบ1

#portfolio