หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วจก. แจกผลิตภัณฑ์จากบริษัท สมูท อี จำกัด แก่นักศึกษา ในกิจกรรม“เปิดโลกชมรม ประจำปีการศึกษา 2566”
วจก. แจกผลิตภัณฑ์จากบริษัท สมูท อี จำกัด แก่นักศึกษา ในกิจกรรม“เปิดโลกชมรม ประจำปีการศึกษา 2566”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-08-28 10:59:40

         

       วันที่ 25 สิงหาคม  2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.อิทธิภูมิ พรหมมา รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ อาจารย์ ดร.กฤษณะ  เชื้อชัยนาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  และอาจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   ร่วมกิจกรรมแจกผลิตภัณฑ์จากบริษัท สมูท อี จำกัด  ได้แก่ Smoothe E Acne Extra-Sensitive Cleansing Gel และ ยาสีฟัน Dentiste Plus White ให้กับนักศึกษา  ในกิจกรรมเปิดโลกชมรม ประจำปีการศึกษา 2566 SSRU Club Festival Genie For Fun”  ณ  สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 56  ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

     ในนามของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ขอขอบคุณ บริษัท สมูท อี จำกัด ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม  มา ณ โอกาสนี้


กันยากร สุจริตเนติการ/อริสรา สงเคราะห์/พัชร  กิ่งก้าน:ถ่ายภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ:ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

YouTube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru #ssru #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา