หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภคพร เดชอนันต์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ระดับชำนาญการ)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภคพร เดชอนันต์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ระดับชำนาญการ)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-09-14 15:20:03

      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภคพร เดชอนันต์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ระดับชำนาญการ) นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับชำนาญการ


กันยากร สุจริตเนติการ: ออกแบบกราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

YouTube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา