หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ความรู้เกี่ยวกับ Action Plan
ความรู้เกี่ยวกับ Action Plan

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-09-14 15:38:14

    ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมคณะวิทยาการจัดการ จะพาน้องๆนักศึกษา มารู้จักคำว่า Action Plan คืออะไร? พร้อมตัวอย่างการทำแบบเข้าใจง่าย ๆ ของสิ่งนี้


พัชร กิ่งก้าน  : กราฟิก/ข้อมูล

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา