หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แนะนำขั้นตอนการขอใช้ Canva for Education
แนะนำขั้นตอนการขอใช้ Canva for Education

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-09-14 15:40:18

     ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมคณะวิทยาการจัดการ จะมาแนะนำขั้นตอนการขอใช้ Canva for Education สำหรับ อาจารย์ บุคลาการ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพัชร กิ่งก้าน : กราฟิก/ข้อมูล

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา