หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แนะนำขั้นตอนใช้ Google Meet เพื่อในการประชุมหรือการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
แนะนำขั้นตอนใช้ Google Meet เพื่อในการประชุมหรือการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-09-14 15:43:18

     ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมคณะวิทยาการจัดการ จะมาแนะนำขั้นตอนใช้ Google Meet เพื่อในการประชุมหรือการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ สำหรับ อาจารย์ บุคลาการ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พัชร กิ่งก้าน : กราฟิก/ข้อมูล

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา