หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัล Good Practice Award การประกวด "SSRU KM SHARE AND LEARN 2023"
คณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัล Good Practice Award การประกวด "SSRU KM SHARE AND LEARN 2023"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-09-14 15:30:42

          วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.  บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ  กลุ่ม Smart FMS เข้าร่วมการประกาศผลการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่มความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   SSRU KM SHARE & LEARN "ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่การทำงานวิถีใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล" ซึ่งกลุ่ม Smart FMS  ร่วมส่งผลงาน  เรื่อง “คู่มือ Flow Chart ขั้นตอนการให้บริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในรูปแบบ E-book” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  สามารถคว้ารางวัลแบบอย่างที่ดี Good Practice Award มาครอง  ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัล  จัดโดย ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet  


ขอบคุณภาพถ่าย : อาสิรา ดิษยกุลกิจ

กันยากร สุจริตเนติการ/ กฤษณ์ปกรณ์ บุญมา : ภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา