หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio รับตรง (ครั้งที่ 1)
การสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio รับตรง (ครั้งที่ 1)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-09-15 13:22:52

สอบสัมภาษณ์วันนี้ ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะกันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#Dek67

#TCAS

#TCAS2567

#เรียนที่ไหนดี

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#รอบ1

#portfolio