หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีไหว้ครู 2566
พิธีไหว้ครู 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-09-15 13:22:41

ศิษย์น้อมวันทา บูชาพระคุณครู
พิธีไหว้ครู2566
31 สิงหาคม 2566กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน
งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
www.fms.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th
#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา
#SSRU
#FMSSSRU
#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา