หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณชญา หิรัญฤทธิกร เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าแขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณชญา หิรัญฤทธิกร เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าแขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-09-15 13:50:26


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณชญา หิรัญฤทธิกร
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าแขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไปกันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน
งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
www.fms.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th
#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา
#SSRU
#FMSSSRU
#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา