หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-09-15 17:45:16

       วันที่ 15 กันยายน 2566  เวลา 13.30 น. นายกฤษณ์ปกรณ์ บุญมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  และนางสาวกันยากร สุจริตเนติการ  นักประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม  ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

กันยากร สุจริตเนติการ: ภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru#ssru #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา