หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกแนะแนวการศึกษาต่อคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาคร
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกแนะแนวการศึกษาต่อคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-09-21 15:38:55

      วันนี้คณะวิทยาการจัดการ เดินทางไปจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกแนะแนวการศึกษาต่อคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ที่โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ  จังหวัดสมุทรสาคร  แล้วพบกันนะคะน้องๆ


กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#Dek67

#TCAS

#TCAS2567

#เรียนที่ไหนดี

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#รอบ1

#portfolio