หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก เดินหน้ารับสมัครนักศึกษาปี 2567
คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก เดินหน้ารับสมัครนักศึกษาปี 2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-09-23 16:53:47

            วันที่ 21 กันยายน 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.ปิติมนัส บรรลือ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยอาจารย์วิทยา  อินทรพิมล  อาจารย์ประจำแขนงวิชาการเงินการธนาคาร  และทีมบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาคร  ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ตามนโยบายการมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ในประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในคณะฯ ให้แก่นักเรียน การแนะแนวการศึกษาต่อ ในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 ซึ่งมีผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่น ณ หอประชุมอาคาร 100 ปี  โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาคร  

ภคพร เดชอนันต์/กฤษณ์ปกรณ์ บุญมา/ : ถ่ายภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา