หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ ร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ “ถักทอใจสายใย 60 ปี”
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ “ถักทอใจสายใย 60 ปี”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-10-16 14:52:29

           วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดงาน “ถักทอใจสายใย 60 ปี”   เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานกล่าวเปิดงานและสดุดีเกียรติประวัติของผู้เกษียณ  พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ให้เกียรติกล่าวแสดงความรู้สึกและมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ   ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4

    ในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดี  คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมงานพร้อมมอบของที่ระลึกและช่อดอกไม้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ   ซึ่งในปีนี้คณะวิทยาการจัดการ มีอาจารย์และบุคากรสายสนับสนุนวิชาการเกษียณอายุราชการ จำนวน 4  ท่าน  ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ  อาจารย์วิทยา  อินทรพิมล  อาจารย์ประจำแขนงวิชาการเงินการธนาคาร  และนายประจวบ  ทอสาร  พนักงานพิมพ์ดีด ฝ่ายบริการการศึกษา   ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  การฉายวีดีทัศน์แนะนำผู้เกษียณอายุราชการและผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการกล่าวแสดงความรู้สึก  การมอบของขวัญ ของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ การแสดงจากศิลปินรับเชิญ  คุณรัชนก  ศรีโลพันธุ์ ศิลปินนักร้องลูกทุ่ง มีผลงานเพลงที่มีชื่อเสียงมากมาย  อาทิ เขียนฝันไว้ข้างฝา ฝนตกในทะเล  และโตโต้  ธนเดช  โอภาสธัญกร นักแสดงช่อง One 31 และศิลปิน The Golden Song  ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรัก มิตรภาพ และความอบอุ่น


กันยากร สุจริตเนติการ: ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา