หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-09-25 09:31:06

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ร่วมแสดงมุทิตาจิต 

แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง

+++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา