หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ จัดมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ประจำปี 2566
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ จัดมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ประจำปี 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-09-25 15:26:16

     ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ จัดมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา  ประจำปี 2566  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท นาเฮียใช้ จำกัด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้แทนในการมอบทุนให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก  ซึ่งเป็นผู้ที่ความประพฤติดี  สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมของคณะวิทยาการจัดการอย่างต่อเนื่อง   ทั้งนี้บริษัท นาเฮียใช้ จำกัด ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะวิทยาการจัดการด้วยดีเสมอมา รวมทั้งการมอบทุนการศึกษาดังกล่าว  มีนักศึกษที่ผ่านการจัดเลือกจำนวน 6 รายเข้าร่วมรับทุนฯ   ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  อาคาร 56


  • กันยากร สุจริตเนติการ: ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยากรจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา