หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio รับตรง (ครั้งที่ 2) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio รับตรง (ครั้งที่ 2) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-10-24 09:55:19

การสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio รับตรง (ครั้งที่ 2)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

"เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนน๊าา"

+++++++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru#ssru#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily