หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-10-24 14:40:56

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ส่งเสริมค่านิยมภายในองค์กร  ให้เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล

++++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily