หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2566 ที่สถานประกอบการทาบทาม ได้โอกาสทำงานต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2566 ที่สถานประกอบการทาบทาม ได้โอกาสทำงานต่อ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-10-25 11:23:04

คณะวิทยาการจัดการ

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2566 ที่สถานประกอบการทาบทาม ได้โอกาสทำงานต่อ

นางสาวจันทิมา ศรีทนต์ (แบม)

นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 4

ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน

ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

บริษัท พีนาเฮาส์ จำกัด (มหาชน)

++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily