หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัคร รอบ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัคร รอบ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-10-26 11:10:10

เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

เสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน 

สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมวิชาการสู่การประกวด แข่งขัน ระดับหน่วยงาน และระดับประเทศ

+++++++++++++++++++++++

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)ประจำปีการศึกษา 2567

รอบ 1 PORTFOLIO

เปิดรับสมัคร 1 พ.ย. 66 - 7 ม.ค. 67

รับสมัครทาง https://admission.ssru.ac.th

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2160-1280 และ 0-2160-1495

++++++++++++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา#SSRU#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#Dek67#TCAS#TCAS2567#เรียนที่ไหนดี#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#รอบ1#portfolio

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน

#มาเป็นครอบครัวเดียวกัน