หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและกำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (รอบที่ 1 Portfolio) รับตรง ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและกำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (รอบที่ 1 Portfolio) รับตรง ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-10-26 15:24:13

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและกำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (รอบที่ 1 Portfolio) รับตรง ครั้งที่ 2

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login

กำหนดการและขั้นตอนการรายงานตัวนศ.ใหม่

https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/zb1ooocs.pdf


กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#Dek67

#TCAS

#TCAS2567

#เรียนที่ไหนดี

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#รอบ1

#portfolio

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ