หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความชื่นชม นักศึกษาจิตอาสาทำความดี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความชื่นชม นักศึกษาจิตอาสาทำความดี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-10-27 11:58:05

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอแสดงความชื่นชม นักศึกษาจิตอาสาทำความดี

นางสาวอภิสรา พงศ์เขมภาส (ฟาเดียร์)

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจนปลอดภัย

      จากเหตุการณ์อุบัติเหตุรถชน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 บริเวณสี่แยกอโศก  พบผู้ประสบเหตุ  โดยนักศึกษาได้เข้าช่วยเหลือด้วยการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  นำของที่ติดตัว กดห้ามเลือด ระหว่างรอเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าให้ความช่วยเหลือต่อไป

     คณะวิทยาการจัดการ   ขอแสดงความชื่นชมในความมีสติที่ดี 

มีความรู้ความสามารถ และมีความกล้าหาญ ในการทำความดีของนักศึกษาครั้งนี้

++++++++++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily