หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีบวงสรวงฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีบวงสรวงฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-11-10 14:21:03

               วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  หัวหน้าสำนักงานคณบดี บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำคณะฯ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในวันคล้ายวันวันพระราชสมภพครบรอบ 163 ปี ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี  มีนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ผู้บริหาร  อาจารย์ ตัยแทนศิษย์เก่า ตัวแทนนักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และร่วมพิธีประกอบพิธีสงฆ์  ณ อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


กันยากร สุจริตเนติการ/สุรชาติ ตรีโอษฐ์/ปัญจรัศมิ์ ธรรมสนองคุณ/อัจฉราพรรณ ได้พร : ถ่ายภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ: รายงาน

งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

 #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน
#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily