หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร วจก.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx ครั้งที่ 1/2566
ผู้บริหาร วจก.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx ครั้งที่ 1/2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-11-10 15:10:47

       วันที่ 10 พฤศจิกายน  2566 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.อิทธิภูมิ พรหมมา รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และนายฉัตรลิขิต นิ่มงาม บุคลากรฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ    เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ครั้งที่ 1/2566 โดยรองศาสตราจารย์  ดร.วิทยา เมฆขำ   รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม มีผู้บริหารคณะ หน่วยงาน วิทยาลัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม  ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม (Google Meet)


กันยากร สุจริตเนติการ/ฉัตรลิขิต นิ่มงาม : ภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily