หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม SSRU Open House 2023
คณะวิทยาการจัดการ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม SSRU Open House 2023

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-11-13 17:10:14

        วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566  เวลา 15.00 น. คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดประชุมเตรียมความพร้อม  การจัดกิจกรรม SSRU Open House 2023  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เป็นประธานการประชุม  ร่วมด้วยอาจารย์ปิติมนัส บรรลือ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  อาจารย์ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม SSRU Open House  2023  ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2566  นี้  มีคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมฯ ได้แก่หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด  หัวหน้าสำนักงานคณบดี  นักประชาสัมพันธ์ และบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุม    ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ  

กันยากร สุจริตเนติการ : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#เรียนดีมีความสุขมีรายได้

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily