หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศิริวรรณ ศักดิ์ศิริฤทัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ติด 10 อันดับบุคลากรสายวิชาการ Test of English Proficiency (SSRU-TEP) Faculty Members 2023
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศิริวรรณ ศักดิ์ศิริฤทัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ติด 10 อันดับบุคลากรสายวิชาการ Test of English Proficiency (SSRU-TEP) Faculty Members 2023

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-11-15 09:34:24

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอแสดงความยินดีกับ 

ผศ.ดร.ศิริวรรณ  ศักดิ์ศิริฤทัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ติด 10 อันดับบุคลากรสายวิชาการ

Test of English Proficiency (SSRU-TEP) Faculty Members 2023

จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

+++++++++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ :กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#เรียนดีมีความสุขมีรายได้

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily