หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดปรินายกวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566
ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดปรินายกวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-11-14 18:33:25

         วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  คล้ายสังข์  หัวหน้าแขนงวิชาการตลาด นางสาวจิณห์จุฑา ศรีเหรา หัวหน้าสำนักงานคณบดี  และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำคณะ  เดินทางไปเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566  ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม   โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  พร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาชน  เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมทั้งเครื่องอัฐบริขารและเงินถวายเป็นพระราชกุศล  ณ วัดปรินายกวรวิหาร กรุงเทพมหานคร


กันยากร สุจริตเนติการ/สุรชาติ  ตรีโอษฐ์ : ถ่ายภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ: รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#เรียนดีมีความสุขมีรายได้

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily