หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สวนสุนันทา จัดประชุมหัวหน้าสาขา หัวหน้าแขนงวิชา ประจำปี 2566
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สวนสุนันทา จัดประชุมหัวหน้าสาขา หัวหน้าแขนงวิชา ประจำปี 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-11-17 15:13:11

        วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น.  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมหัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าแขนงวิชา  ประจำปี 2566  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.กฤษณะ  เชื้อชัยนาท  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เข้าร่วมประชุม  ซึ่งมีวาระที่สำคัญ ดังนี้ การจัดทำหลักสูตรประเภท Non Degree เพื่อเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่  และวาระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   มีหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  หัวหน้าสาขาวิชา  หัวหน้าแขนงวิชาเข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

กันยากร สุจริตเนติการ: ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน
#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily