หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขยายเวลา การรายงานตัวและชำระเงิน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบ 1 Portfolio รับตรง ครั้งที่ 1/2 )
ขยายเวลา การรายงานตัวและชำระเงิน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบ 1 Portfolio รับตรง ครั้งที่ 1/2 )

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-11-15 16:49:11

      ขยายเวลา การรายงานตัวและชำระเงิน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบ 1 Portfolio รับตรง ครั้งที่ 1/2 )
เป็นวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2566
https://admission.ssru.ac.th/
สอบถามเพิ่มเติม โทร : 0-2160-1380


+++++++++++++++++++++++++++++++
กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน
งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
www.fms.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th
#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา
#SSRU
#FMSSSRU
#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#Dek67
#TCAS
#TCAS2567
#เรียนที่ไหนดี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#รอบ1
#portfolio
#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน
#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily