หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม SSRU Open House 2023
คณะวิทยาการจัดการ เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม SSRU Open House 2023

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-11-20 16:19:06

       วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566  อาจารย์ ดร.ปิติมนัส บรรลือ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำทีมสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม SSRU Open House 2023 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2566 นี้ พบกับกิจกรรมร่วมสนุก การพบปะรุ่นพี่ อาจารย์ และศิษย์เก่าที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาการจัดการ ณ ลานกิจกรรมหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สมภพ บุญคุ้ม: ถ่ายภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ: รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#เรียนดีมีความสุขมีรายได้

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily