หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบ 1 Portfolio
ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบ 1 Portfolio

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-11-23 10:07:42

“จงมั่นใจในตัวเอง

ไม่มีอะไรทำให้พ่ายแพ้ได้

นอกจากหยุดพยายาม”

วัชสัณห์ รักสงบ (เต้)

ศิษย์เก่าแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นักจัดรายการวิทยุ (DJ/VJ) สถานีลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก

ศิลปินนักร้องลูกทุ่ง

++++++++++++++++++++++++

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

รอบที่ 1 Portfolio

- หลักสูตรการบัญชี

- หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

- หลักสูตรบริหารธุรกิจ

** แขนงวิชาการตลาด

** แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

** แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

** แขนงวิชาการเงินการธนาคาร

** แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ

** แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

เปิดรับสมัครวันที่ 1 พ.ย. 2566 - 7 ม.ค. 2567

สมัครที่: https://admission.ssru.ac.th

"มาเป็นครอบครัวเดียวกัน FMS FAMILY"

"คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน"

+++++++++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#Dek67

#TCAS

#TCAS2567

#เรียนที่ไหนดี

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#รอบ1

#portfolio

#เรียนดีมีความสุขมีรายได้

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily