หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1
ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-11-23 11:05:45

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาการจัดการ

เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566

ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์

สายสนับสนุนวิชาการ (ภาคเช้า)

เวลา 08.30-12.00 น.

สายวิชาการ (ภาคบ่าย)

เวลา 12.30-16.00 น.

ขอให้ทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#เรียนดีมีความสุขมีรายได้

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily