หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับเกียรติบัตร นักวิจัย “คนเก่ง Gen X Y ”
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับเกียรติบัตร นักวิจัย “คนเก่ง Gen X Y ”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-12-08 11:38:32

        เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.อิทธิภูมิ พรหมมา รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้ารับเกียรติบัตร นักวิจัย “คนเก่ง Gen X Y” จากผลงานการวิจัยด้านการท่องเที่ยวร่วมกับทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยมีคุณศิรินา ปวโรฬารวิทยา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ และประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้มอบเกียรติบัตร  จัดโดยคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม คณะทำงานคนดี มีคุณธรรม คณะทำงานคนดี  คิดดี ทำดี คณะทำงานคนดี มีโอกาส คณะทำงานคนดี เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และคณะทำงานคนดี รักษ์โลก ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับคณะกรรมการการอุดมศึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา  ณ ห้องประชุม B1-B6 (ฝั่งสภาผู้แทนราษฎร) ชั้น B1  อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร


ขอบคุณภาพ: อาจารย์ ดร.รัตนา ปานเรียนแสน

กันยากร สุจริตเนติการ: ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#เรียนดีมีความสุขมีรายได้

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily