หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปิดทำการ 10-11 ธันวาคม 2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปิดทำการ 10-11 ธันวาคม 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-12-08 16:15:57

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปิดทำการ 10-11 ธันวาคม 2566

ขอความอนุเคราะห์อาจารย์และบุคลากร

ตั้งแต่ 8 ธันวาคม 2566

ก่อนออกจากห้องพัก ห้องทำงาน กรุณาปิดไฟฟ้า

ถอดปลั๊กไฟ ปิดแอร์ พัดลมให้เรียบร้อย

ตรวจสอบก็อกน้ำและจุดรั่วซึมทุกจุด

คณะวิทยาการจัดการ ขอความร่วมมือจากทุกท่าน

ขอขอบพระคุณทุกท่าน

++++++++++++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#เรียนดีมีความสุขมีรายได้

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily