หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (รอบที่ 1 portfolio) ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (รอบที่ 1 portfolio) ประจำปีการศึกษา 2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2024-02-12 12:51:01

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (รอบที่ 1 portfolio) ประจำปีการศึกษา 2567
*****************************************************
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS (ตั้งแต่วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567) เท่านั้น
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
#คู่มือการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS 2567 คลิกที่นี่ 
https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/13nnauul.pdf


กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน
งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
www.fms.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th
#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา
#SSRU
#FMSSSRU
#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#Dek67
#TCAS
#TCAS2567
#เรียนที่ไหนดี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#เรียนดีมีความสุขมีรายได้
#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน
#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily
#SSRU
#สวนสุนันทา