หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม "อบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ"
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม "อบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2024-02-12 13:08:16

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม "อบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ"

 ผู้เข้าอบรบจากได้ วุฒิบัตร จากทางคณะวิทยาการจัดการ

 นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับ 3 หน่วยกิจกรรม (รับจำนวนจำกัด) !!

__________________________________________

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถ Scan Qr code หรือได้ที่  Link อบรบภาษาอังกฤษ : https://forms.gle/B3QVGKUKmNnrGdPe9.

 Link อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ : https://forms.gle/vbBxNmmMu3xfGSBa9.

***หมายเหตุ นักศึกษาอ่านก่อนลงทะเบียน เพื่อผลประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาเอง***

1. นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียน ได้คนละ 1 หัวข้อ/ 1 รอบ

2. นักศึกษาที่จะเข้าร่วมจะได้รับ 3 หน่วยกิจกรรม

3. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมและทำการเช็คชื่อตามเงื่อนไขที่ผู้จัดกำหนด

4. หากนักศึกษาผิดเงื่อนไข จะไม่ได้รับหน่วยกิจกรรม ทุกกรณี !!!

5. บันทึกหลักฐานการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าอบรม


งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
www.fms.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th
#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา
#SSRU
#FMSSSRU
#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#Dek67
#TCAS
#TCAS2567
#เรียนที่ไหนดี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#เรียนดีมีความสุขมีรายได้
#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน
#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily
#SSRU
#สวนสุนันทา