หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > คณะวิทยาการจัดการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-10-24 14:06:54


      วันที่ 11 ตุลาคม 2561  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชารวี บุตรบำรุง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และอาจารย์ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประจำปีการศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการฯ เข้าเยี่ยมชมห้องเรียน Smart Classroom และห้อง Mini Theatre ณ  อาคาร 57 คณะวิทยาการจัดการ  

                                                       ภาพ : กันยากร สุจริตเนติการ / กองนโยบายและแผน

                               กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU 
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ส่งข่าวเข้าระบบ/website คณะ / facebook fanpage   11 ตุลาคม  2561

#fms_ssrunew1oct201830sep2019#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SSRU